top of page
KN_04102020-1717_edited.jpg

COACHEND COMMUNICEREN & leidinggeven

Waarom goeie adviezen niet werken ... en coachend communiceren wel.

Wanneer je ergens vastloopt op het werk, een lastige klant, spanning met een collega, hoge werkdruk, onzekerheid, stress... dan wordt meestal een quick fix advies gegeven: 'probeer het volgende keer zo eens', of als ik jou was zou ik...' Goedbedoeld, maar zo werkt het meestal niet. Want... waar jij op vastloopt of waar jouw energie wegstroomt, heeft meestal te maken met patronen of ideeën die je vaak al heel je leven meesleurt. Zaken die je veelal onbewust in je rugzak meedraagt en die je gedrag en handelen bepalen of ondermijnen: onzekerheid, angst, twijfel of verzet,...

Als we dan samen op zoek gaan, vanuit geloof en vertrouwen, kunnen we ontdekken wat werkt voor jou en wat de hindernissen kan wegnemen. Pas dan kunnen constructief nieuwe stappen gezet worden. Naar een andere manier van handelen, reageren, communiceren en samenwerken.

Tijdens dit traject wordt de basis gelegd om coachend te communiceren met elkaar: medewerkers onderling, of vanuit je rol als leidinggevende, teamleider of ploegbaas. Kernelementen in dit traject zijn: wederzijds vertrouwen, veiligheid, openheid en groei! 

 

Je leert een aantal basisvaardigheden zodat je gesprekken tot de essentie kan brengen en tegelijk gaat het veel verder dan deze vaardigheden. Het is een manier van kijken naar elkaar, een manier van zijn. En precies deze basishouding zorgt ervoor dat iedereen zichzelf mag zijn op zijn werk, met al zijn competenties, belemmeringen, bezorgdheden en talenten. 

De coachende aanpak en communicatie zorgt voor meer enthousiasme, een grotere doelgerichtheid en meer zelfinitiatief en motivatie bij je medewerkers. Hierdoor worden zowel het welbevinden als de productiviteit verhoogd.

 

De kaders en inzichten die aangeboden worden, worden telkens concreet gemaakt en onmiddellijk ingeoefend. We besteden uitvoerig aandacht aan eigen ervaringen, vragen en hindernissen die je tegenkomt.  Door deze vertaalslag tijdens de trainingsdag heb je alle tools om er ook in je eigen werkcontext meteen mee aan de slag gaan. 

We creëren steeds een veilig leerklimaat met een open en aangename sfeer, waar samen leren en uitwisseling centraal staan. 

Voor wie?

Voor iedereen die binnen zijn job samenwerkt met collega’s, al dan niet als leidinggevende en samen wil ontdekken wat werkt!

Voor iedereen die een aantal elementen hiervan herkent:

 • In je team doet ieder zijn eigen ding. Het 'wij als team' gevoel ontbreekt.

 • Je wil minder sturen als leidinggevende en meer delegeren en ruimte bieden aan je medewerkers.

 • Er wordt wel feedback gegeven, alleen leidt dat nog niet tot de gewenste verbetering of verandering. 

 • Er is weinig drive, de motivatie daalt en samen dingen leren ontbreekt.

 • Je wil een bestaande aanpak optimaliseren en grenzen verleggen. 

 • Er is een verlangen tot betere samenwerking aanwezig, maar het lukt niet dit in de praktijk om te zetten.

 • Er is weerstand tegen veranderingen en vernieuwingen.

Wil je met een team van leidinggevenden inzetten op meer delegeren en coachen in plaats van controleren en sturen? Contacteer me dan gerust voor een specifiek traject coachend leidinggeven.

OPBOUW

Het traject bestaat uit 4 dagen, verspreid over 6 weken. Aan iedere dag is een opdracht gekoppeld. Op deze manier zetten we je aan om tijdens de periode tussen twee dagen de nieuwe inzichten en vaardigheden uit te proberen. De grootste leerwinst zit immers in het oefenen in je eigen werkcontext. 

Dag 1

Wat is coachend communiceren en coachend handelen? 

Wie ben je als coach? Hoe kan je contact maken met jezelf in het hier-en-nu om van daaruit contact te maken met de andere(n)? 

 

Dag 2

Hoe kunnen we resultaat- en doelgericht coachen zonder verstrikt te raken in het probleem? 

Aandacht voor motivatie in plaats van ‘moetivatie’ en een growth mindset.


Dag 3

Bevorderen van leren en inzicht, belang van feedback en bijsturing om leren alle kansen te geven. 

 

Dag 4

Hoe ga je om met hindernissen, met gevoelens en emoties, bij jezelf en bij de andere? 

Hoe kunnen we talenten aanboren en benutten bij coaching? 

Tijdens het hele traject stemmen we telkens af op de noden en leervragen van de specifieke groep en de individuele deelnemers. Ook na de 4 dagen voorzien we ruimte om online nog een individueel coachgesprek in te plannen.  Zo kan ingegaan worden op specifieke vragen en struikelblokken die je tegenkomt. Ook een online supervisiesessie met meerdere deelnemers behoort tot de mogelijkheden.

na dit traject

 • Kan je je collega’s sterker aansturen, inspireren en doen groeien.

 • Kan je op een gestructureerde en doelgerichte manier coachen tot objectieve resultaten. 

 • Kan je enthousiasme bij je medewerkers creëren en een grotere gedrevenheid om objectieven te bereiken. 

 • Kan je jezelf ook meer openstellen voor coachende interventies van anderen.

 • Kan je als leidinggevende coachen zonder dat dat je leidinggevende positie in het gedrang brengt.

 • Kan je vergaderingen op een meer doelgerichte en efficiënte manier vormgeven.

 • Kan je gerichter omgaan met weerstand en kritiek.

 • Kan je als team groeien in het samen zoeken en verantwoordelijkheid nemen.

 • Heb je vooral veel goesting en inspiratie om ermee aan de slag te gaan in je dagelijkse werkcontext!

deelnemers getuigen

Ik vond de training voor mezelf als leidinggevende een enorme verrijking, maar ook voor ons team. Het heeft in ons team gezorgd voor meer openheid en doelgerichtheid. Coaching is onze manier geworden om samen te leren en te groeien en het brengt mijn positie als leidinggevende niet in het gedrang. Het is gewoon een andere dimensie van mijn job en zeker geen slappe vorm van leidinggeven.

Martine - 52 jaar

Ik voelde me groeien als coach en als mens doorheen het traject. Je brengt mensen op een schitterende manier bij elkaar. Als deelnemer maak je deel uit van de groep en tegelijk heb je constant het gevoel dat je individuele aandacht krijgt. Alle vragen worden opgepikt en meegenomen doorheen de dag of het traject.

Werner - 48 jaar

Mijn gesprekken zijn nu veel helderder, to the point en het levert me tijdswinst op. 

Bert - 42 jaar

Medewerkers zijn gemotiveerder sinds ik ze op deze manier begeleid. Ze nemen veel meer zelf het voortouw en worden enthousiast van onze gesprekken. Eigenlijk precies hetzelfde als wat ik ervaren heb tijdens de training. Kaatje is een inspirerende dame en een schoolvoorbeeld van haar eigen training.

Ilse - 55 jaar

Een training

Coachend Communiceren of Coachend Leidinggeven

voor jouw team?

Contacteer me vrijblijvend...

KN_04102020-1683.jpg
bottom of page