top of page
KN_04102020-1692_edited.jpg

naar een open Feedbackcultuur

Een open feedbackcultuur is één van de beste manieren om het welbevinden op de werkvloer te bevorderen. We hebben een bedrijfscultuur voor ogen waarin de twee kanten van feedback aanwezig zijn. Enerzijds de waarderende kant, benoemen wat sterk loopt en anderzijds - evengoed vanuit de waardering - benoemen wat er lastig is, wat energie vreet, stroef loopt.  De aanwezigheid van zo’n waarderende cultuur zorgt ervoor dat de betrokkenheid en loyaliteit van de werknemers bij de organisatie stijgt, het bevordert het realiseren van doelen wat op zijn beurt resulteert in meer productiviteit.​

 

Tijdens dit traject bekijken we feedback als een cadeau: eentje om te geven en te mogen ontvangen. We leren een aantal basisregels en gaan vooral samen aan de slag om te ervaren wat feedback geven en ontvangen met je doet. In interactie ondervinden we wat verbindt in de communicatie en wat hindert. We zoeken hoe we een open feedbackcultuur kunnen installeren op de werkvloer en hoe we een sfeer kunnen creëren waarin medewerkers geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen door ervaring op te doen en samen te werken. 

Voor wie?

Voor alle werknemers, ongeacht hun plaats in het organigram van de organisatie. Feedback geven en ontvangen is een basiscompetentie voor iedere werknemer. 

Voor iedereen die een aantal elementen hiervan herkent:

 • In je team is er een verlangen om elkaar feedback te geven, maar de kennis of durf om dit te doen ontbreekt.

 • In je team heerst er vaak geroddel, ongenoegen, cynisme of geklaag.

 • Het geven van opbouwende feedback wordt te vaak gehoord of geïnterpreteerd als kritiek met alle gevolgen van dien.

 • Je wil als leidinggevende leren om op frequente basis waarderende feedback te geven, in plaats van enkel tijdens de verplichte evaluatie.

OPBOUW

Deze opleiding bestaat uit 2 dagen training. Na een 6-tal weken organiseren we een terugkomsessie. We kijken en wisselen uit wat er ondertussen op jouw werkplek leeft en wat eventueel nog nodig is om deze open feedbackcultuur verder vorm te geven. We zoeken wat jouw bijdrage kan zijn en die van mij, in functie van jou en van het team.

Dag 1
 • Feedback is een cadeau!

 • Feedback geven, vragen én mogen ontvangen

 • Bekrachtigen…en toelaten

 

Dag 2

 • Bijsturen en kritiekboodschappen.

 • Gevoelens en behoeften achter de boodschap.

 • Feedbackcultuur: wat? En vooral: hoe? 

na dEZE TRAINING

 • Heb je inzicht in wat feedback is en hoe feedback kan bijdragen aan een gezonde werkcultuur en optimalisatie van de resultaten.

 • Kan je feedback geven vanuit een waarderende houding die gericht is op groei.

 • Kan je zelf feedback vragen en ontvangen en daardoor groeien.

 • Kan je je medewerkers helpen om feedback zo te formuleren dat de andere het kan ontvangen.

 • Kan je evalueren en reflecteren over je eigen werkplek en team op vlak van feedbackcultuur.

 • Kan je doelgericht aan de slag gaan om binnen je eigen werkorganisatie stappen te zetten naar een feedbackcultuur en daardoor de veiligheid van de werkplek vergroten.

deelnemers getuigen

Zo deugddoend om feedback te ontvangen en vrij te mogen geven. Inderdaad… een cadeau! 

Hilde - 40 jaar

Sterk gebracht, met kennis van zaken. Zelf mogen ondervinden wat het doet om feedback te mogen ontvangen en gericht oefenen met feedback geven was precies wat ik nodig had.

Werner - 48 jaar

Mijn gesprekken zijn nu veel helderder, to the point en het levert me tijdswinst op. 

Dirk - 48 jaar

Ik besef nu dat ik werk in een feedback-arme cultuur. Deze training heeft me concrete handvaten gegeven om ermee aan de slag te gaan. 

Vanessa - 35 jaar

Een training die verplicht zou moeten zijn voor alle medewerkers van alle niveaus.

Emmily - 34 jaar

Naar een open feedbackcultuur

met jouw team?

Contacteer me vrijblijvend...

KN_04102020-1683.jpg
bottom of page